​Giảm 668 ha lúa vụ đông xuân

THỨ HAI, 28/11/2022 15:00:00

Nguyên nhân giảm diện tích gieo cấy lúa do nhiều địa phương chuyển đổi đất lúa sang trồng rau màu, cây ăn quả ...

Diện tích gieo cấy lúa giảm 668 ha so với cùng kỳ năm trước do nhiều địa phương chuyển đổi đất lúa sang trồng rau màu, cây ăn quả và đất phi nông nghiệp
Vụ đông xuân năm 2022-2023, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 54.350 ha lúa, giảm khoảng 668 ha; trồng 10.000 ha rau màu, tương đương cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo cấy lúa giảm do nhiều địa phương chuyển đổi đất lúa sang trồng rau màu, cây ăn quả và đất phi nông nghiệp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu hạn chế thấp nhất diện tích gieo cấy trà sớm, tăng tối đa trà xuân muộn. Trà xuân sớm duy trì dưới 7,5% diện tích, gieo mạ dược, nông dân tuyệt đối không gieo sớm trước ngày 15.12 do đầu vụ thời tiết ấm, mạ sinh trưởng nhanh dễ bị già, ống; không gieo muộn sau ngày 20.12, mạ non nếu gặp rét đậm, rét hại cuối tháng 12 sẽ bị chết. Trà xuân muộn trên 92,5% diện tích, sử dụng giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, chống chịu sâu bệnh. Tuyệt đối không gieo mạ trà xuân muộn qua đông trước ngày 31.1.2023.

Với cây rau màu vụ xuân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân không mở rộng diện tích su hào, cải bắp trồng cuối vụ đông, đầu vụ xuân để hạn chế hiện tượng dư thừa phải chặt bỏ. Khuyến khích các địa phương, nông dân có điều kiện và thị trường tiêu thụ tích tụ ruộng đất, chuyển đất lúa sang trồng rau màu ở vùng quy hoạch để nâng cao hiệu quả kinh tế. Đưa tiến bộ kỹ thuật thâm canh mới, giống mới vào sản xuất. Trồng rải vụ, mở rộng diện tích nhà màng, nhà lưới. Xử lý đất triệt để, luân canh cây trồng, hạn chế trồng dưa lê, dưa hấu ở các chân ruộng đã bị nhiễm bệnh từ vụ trước. Xây dựng mô hình sản xuất an toàn theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt GAP gắn với bao tiêu sản phẩm.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu