Cẩm Giàng triển khai hỗ trợ phát triển vùng sản xuất VietGAP

THỨ NĂM, 30/03/2023 19:15:50

Ngày 29.3, huyện Cẩm Giàng triển khai hỗ trợ hơn 5,1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để phát triển, mở rộng vùng sản xuất VietGAP trong năm nay.


Vùng sản xuất theo tiêu chuẩn GAP phục vụ xuất khẩu ở các xã Đức Chính, Cẩm Văn

Cụ thể, huyện hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng cho vùng sản xuất theo tiêu chuẩn GAP phục vụ xuất khẩu ở 3 xã Cẩm Văn, Đức Chính và Ngọc Liên; 135 triệu đồng cho việc thuê đất năm thứ nhất để sản xuất hàng hóa ở các xã Ngọc Liên, Định Sơn và Lương Điền; 120 triệu đồng để mở rộng 30 ha cây vụ đông ở các vùng thôn An Điềm B (xã Định Sơn), vùng 1 và 2 xã Cẩm Văn, vùng đồng trong xã Ngọc Liên. 

Hỗ trợ 756 triệu đồng xây dựng nhà màng để trồng cây rau màu, hoa, cây cảnh có giá trị kinh tế cao.

Hỗ trợ 915 triệu đồng cho năm đầu ở 4 cơ sở nuôi lợn thịt; năm đầu ở 8 cơ sở và năm thứ hai ở 5 cơ sở nuôi gà thịt, gà đẻ trứng, gà giống sản xuất chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP và an toàn dịch bệnh động vật.

Hỗ trợ 210 triệu đồng để đánh giá cấp giấy chứng nhận VietGAP cho 3 vùng nuôi thủy sản tập trung của hộ ông Đặng Văn Mai ở thôn An Lại (xã Cẩm Đông); HTX Nuôi trồng thủy sản Hoà Phát ở Trạm Nội Trang (xã Cẩm Văn) và HTX Chăn nuôi Thịnh Phát ở thôn Phượng Hoàng (xã Cẩm Hoàng).

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu