Từ ngày 1 - 30.11: Tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường

THỨ BA, 22/10/2019 09:09:38

Các cơ sở gia súc, gia cầm tập trung cần được vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất; khu vực nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước khi nhập mới...

Nhằm tiêu diệt mầm bệnh và chống tái bùng phát dịch tả lợn châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng theo hướng dẫn của ngành thú y. Đợt tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng này được tiến hành trong cả tháng 11.

Mỗi tuần 1 lần, các cơ sở chăn nuôi, ấp nở trứng gia cầm, thủy cầm cần phát quang cây cỏ xung quanh chuồng nuôi, quét dọn thu gom phân rác, vỏ trứng để tiêu hủy; vệ sinh, tiêu độc toàn bộ chuồng trại, phương tiện vận chuyển động vật, thức ăn trước khi ra, vào khu vực chăn nuôi… Hằng ngày xông hoặc phun khử trùng máy ấp, khử trùng toàn bộ cơ sở ấp trứng, phương tiện vận chuyển.

Các cơ sở gia súc, gia cầm tập trung cần được vệ sinh, tiêu độc khử trùng sau mỗi ca sản xuất; khu vực nhốt phải được vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước khi nhập mới. Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán gia súc, gia cầm, lồng nhốt cuối mỗi buổi chợ.

Phương tiện vận chuyển, lồng nhốt phải được vệ sinh sạch sẽ và phun thuốc khử trùng khi vào, ra khỏi chợ. Quét dọn, thu gom rác thải vệ sinh, phun tiêu độc mỗi tuần 1 lần ở nơi công cộng, đường làng, ngõ xóm.
KH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu