Thu gom, xử lý triệt để chất thải y tế nguy hại

THỨ TƯ, 12/05/2021 14:46:53

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, các đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện việc thu gom, xử lý triệt để chất thải y tế nguy hại phát sinh tại các khu vực điều trị.


 Đơn vị được giao vận chuyển, xử lý chất thải phải chấp hành nghiêm các quy định về vận chuyển, xử lý theo đúng quy định

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện, các đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án và tổ chức triển khai, thực hiện ngay việc thu gom, vận chuyển và xử lý kịp thời, triệt để các chất thải ở khu vực cách ly tập trung theo quy định. Hướng dẫn các biện pháp khử khuẩn đối với bể xử lý nước thải tại các khu vực cách ly tập trung bảo đảm vệ sinh môi trường, phù hợp với thực tế công tác phòng chống dịch.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế và UBND cấp huyện, các đơn vị thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh hướng dẫn các khu vực phong tỏa thực hiện việc thu gom, xử lý kịp thời, triệt để rác thải phát sinh tại các khu dân cư phong tỏa, gắn với phòng chống dịch Covid-19. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.       

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp tham mưu, bố trí kinh phí cho việc vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trình tự thực hiện thủ tục thanh toán, quyết toán kinh phí vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương bảo đảm quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

UBND cấp huyện chủ động bố trí nguồn kinh phí phục vụ cho việc vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng chống dịch trên địa bàn quản lý. Báo cáo, đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ, bổ sung khi phát sinh vượt khả năng của địa phương. Xây dựng phương án và tổ chức triển khai, thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý kịp thời, triệt để các chất thải phát sinh tại khu vực cách ly tập trung, khu dân cư phong tỏa. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, giám sát việc phân loại, thu gom chất thải tại các khu vực cách ly, khu vực phong tỏa. Chủ động ký kết hợp đồng với đơn vị vận chuyển và xử lý chất thải khu vực cách ly, phong tỏa theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện báo cáo cụ thể các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh tại địa phương để UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Công ty CP Môi trường xanh Minh Phúc thực hiện thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn các huyện: Bình Giang, Cẩm Giàng và Thanh Miện. Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn các huyện: Tứ Kỳ, Ninh Giang và Gia Lộc. Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường xanh thu gom, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn các huyện: Thanh Hà, Kim Thành, Nam Sách, TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

Các đơn vị được giao vận chuyển, xử lý chất thải phải chấp hành nghiêm các quy định về vận chuyển, xử lý theo đúng quy định được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận; thực hiện theo đúng hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch…

PHAN ANH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu