Nỗ lực ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường

THỨ BẢY, 11/05/2019 17:02:51

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn khắc phục những thiếu sót, hạn chế để được ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường (ONMT) của UBND tỉnh.


Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương đã xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn
79 cơ sở gây ô nhiễm

Ông Vũ Đình Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường) cho biết căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phân loại, lập danh mục các cơ sở gây ONMT phải xử lý, chi cục đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố để thực hiện. Cơ quan chức năng đã rà soát các cơ sở có dấu hiệu gây ONMT để lập danh sách, phân loại cơ sở gây ONMT, gây ONMT nghiêm trọng, trình UBND tỉnh phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra những cơ sở có nguồn xả thải lớn, có loại hình hoạt động tiềm ẩn nguy cơ ONMT để xử lý.

Từ năm 2007 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh phê duyệt đưa 173 cơ sở vào danh sách gây ONMT cần xử lý. Cũng trong thời gian này, sở đã tham mưu trình UBND tỉnh đưa 94 cơ sở đủ điều kiện ra khỏi danh sách gây ONMT. Riêng năm 2018, sở đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với 52 cơ sở, tham mưu trình UBND tỉnh đưa 11 cơ sở vào danh sách gây ONMT do xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép. Đến nay, toàn tỉnh còn 79 cơ sở trong danh sách đang hoạt động, trong đó nhiều cơ sở đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm và liên hệ với cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn lập báo cáo đề nghị ra khỏi danh sách. 

Doanh nghiệp cố gắng

Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các cơ sở ONMT trong danh sách phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn để thiết kế, lắp đặt, vận hành các thiết bị xử lý ô nhiễm; thực hiện nghiêm quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải. Với các biện pháp đôn đốc, giám sát chặt chẽ, nhiều cơ sở đã khắc phục hạn chế để được ra khỏi danh sách gây ONMT cần xử lý.

Năm 2016, Công ty TNHH Viettory (Kinh Môn) bị đưa vào danh sách các cơ sở gây ONMT. Dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp này đã đầu tư, đưa vào hoạt động hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 200m3/ngày đêm. Sau khi kiểm tra, nước thải đạt quy chuẩn môi trường theo quy định, Công ty TNHH Viettory đã được Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra khỏi danh sách cơ sở gây ONMT cần xử lý. 

Công ty CP May Hải Anh (Bình Giang) cũng mới được Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra khỏi danh sách gây ONMT do đã khắc phục những hạn chế. Năm 2015, công ty bị đưa vào danh sách các cơ sở ONMT cần xử lý do gây ô nhiễm nước thải. Thực hiện yêu cầu của cơ quan chuyên môn, công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường...

Bên cạnh các cơ sở đã ra khỏi danh sách gây ONMT, nhiều doanh nghiệp nằm trong danh sách cũng cố gắng khắc phục hạn chế, hoàn thiện hồ sơ để Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận, đưa ra khỏi danh sách. Cuối năm 2018, Công ty CP Chế tạo bơm Hải Dương bị đưa vào danh sách các cơ sở gây ONMT cần xử lý do gây ô nhiễm nước thải. Ông Đinh Hữu Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính công ty cho biết khi có yêu cầu của cơ quan chuyên môn, công ty đã đầu tư gần 500 triệu đồng xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung, đưa vào vận hành thử nghiệm từ đầu tháng 3.2019. Hiện tại, công ty đang hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan chuyên môn ra quyết định đưa ra khỏi danh sách gây ONMT của tỉnh. 

Theo ông Vũ Đình Hiền, thời gian tới, UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, rà soát đối với các cơ sở trong danh sách gây ONMT cần xử lý để có biện pháp quản lý hiệu quả cũng như yêu cầu các cơ sở chấp hành nghiêm quy định bảo vệ môi trường. Các cơ sở trong danh sách cần chấp hành nghiêm yêu cầu của cơ quan chuyên môn trong việc khắc phục những hạn chế để được đưa ra khỏi danh sách. 
             VỊ THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu