Nguồn tiếp nhận nước thải các cụm công nghiệp tiếp tục ô nhiễm

THỨ BA, 14/11/2017 10:30:00

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, kết quả quan trắc hiện trạng môi trường Hải Dương đợt 2 năm 2017 cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải của các cụm công nghiệp (CCN), chủ yếu là các kênh mương nội đồng vẫn bị ô nhiễm.

 Các thông số gây ô nhiễm chủ yếu là DO (lượng ô xy hòa tan trong nước), COD (nhu cầu ô xy hóa học), TSS (tổng chất rắn lơ lửng trong nước), tổng dầu mỡ... Tại một số điểm, mức độ ô nhiễm nặng hơn so với kết quả quan trắc cùng kỳ năm 2016.

Nguyên nhân do hầu hết các CCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung, các doanh nghiệp trong CCN xử lý nước thải chưa triệt để trước khi thải ra môi trường. Lượng nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, trồng trọt, nước thải sản xuất của các cơ sở nằm ngoài CCN chưa được xử lý cũng là nguyên nhân khiến nguồn tiếp nhận nước thải các CCN chưa được cải thiện.  

PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu