​Khuyến khích trồng 1 loại cây trên đường trục chính ở đô thị

THỨ TƯ, 02/06/2021 23:54:55

UBND tỉnh vừa sửa đổi một số quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn để phù hợp thực tế phát triển đô thị.

Tỉnh khuyến khích trồng 1 loại cây trên đường trục chính, trục cảnh quan thay cho quy định với tuyến đường dưới 1 km trồng 1 loại cây và dài trên 1 km có thể trồng 2 loại cây tùy theo tuyến đường. Tỉnh cũng quyết định đưa cây đề và cây sanh ra khỏi danh mục cây hạn chế trồng tại đô thị. Ngoài ra còn sửa đổi quy định về ô đất trồng cây và khoảng cách từ cây xanh đến công trình.

Năm 2019, UBND tỉnh ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị, nêu rõ trách nhiệm của các đơn vị trong việc quy hoạch, trồng, chăm sóc, bảo vệ, chặt hạ, di chuyển cây xanh tại khu vực đô thị.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu