Không đồng ý xây dựng bãi rác tại xã Phúc Thành

THỨ SÁU, 28/09/2018 10:07:54

UBND tỉnh không chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phúc Thành.

UBND tỉnh vừa có thông báo không chấp thuận chủ trương về địa điểm đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt của Công ty CP Cơ khí môi trường Việt Nam theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nguyên nhân do vị trí đơn vị đề xuất xây dựng bãi rác thải trên diện tích khoảng 8 ha, tại thôn Lâu Động, xã Phúc Thành (Kinh Môn) nằm ở ngoài bãi đê không được phép nghiên cứu, xây dựng; không phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện Kinh Môn.

Trường hợp Công ty CP Cơ khí môi trường Việt Nam vẫn có nhu cầu đầu tư dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại Hải Dương cần tiếp tục khảo sát, nghiên cứu địa điểm đầu tư khác, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu