Gần 97% lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày ở Cẩm Giàng được thu gom, xử lý

CHỦ NHẬT, 27/11/2022 06:13:18

Theo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng, hiện tất cả các thôn, khu dân cư trên địa bàn có tổ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt.


Công ty CP Vệ sinh môi trường Cẩm Giàng-HD thu gom rác thải sinh hoạt tại Cẩm Giàng 
Công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt từng bước theo hướng chuyên môn hóa, xã hội hóa, cơ bản giải quyết vấn đề bức xúc do rác thải gây ra, góp phần xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Qua rà soát, trung bình mỗi ngày trên địa bàn huyện phát sinh gần 90 tấn chất thải sinh hoạt, tỷ lệ được thu gom, xử lý đạt khoảng 97%. Rác thải sinh hoạt đã được người dân bỏ vào túi kín.

Ở Cẩm Giàng hiện có 7 xã, gồm: Cẩm Đoài, Cẩm Đông, Cao An, Cẩm Phúc, Tân Trường, Cẩm Điền và Đức Chính được tỉnh hỗ trợ kinh phí thu gom xử lý rác thải. Rác thải ở các xã này được Công ty CP Vệ sinh môi trường Cẩm Giàng - HD vận chuyển về nhà máy của Công ty CP Môi trường APT-Seraphin Hải Dương xử lý. Có 9 thôn, khu dân cư ở thị trấn Lai Cách được Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt về nhà máy xử lý. Các thôn, khu dân cư còn lại trên địa bàn huyện được các tổ vệ sinh môi trường thu gom với tần suất từ 2 - 3 lần/tuần đưa đến bãi chôn lấp.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu