Cụm công nghiệp phải có hạ tầng bảo vệ môi trường

THỨ NĂM, 10/06/2021 08:39:25

Điều 52, Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) số 72/2020/QH14 quy định việc BVMT đối với cụm công nghiệp (CCN).


Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp có trách nhiệm đầu tư xây dựng, quản lý, vận hành công trình hạ tầng bảo vệ môi trường theo quy định
Theo đó, CCN phải có hạ tầng BVMT theo quy định. CCN đang hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu như hoàn thành công trình hạ tầng BVMT. Các trường hợp đã được miễn trừ đấu nối vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung phải bảo đảm nước thải sau xử lý đáp ứng yêu cầu về BVMT trước khi xả ra môi trường; có phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải và có hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục theo quy định của pháp luật. 

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN có trách nhiệm đầu tư xây dựng và quản lý, vận hành công trình hạ tầng BVMT theo quy định. Không tiếp nhận thêm hoặc nâng công suất dự án đầu tư có phát sinh nước thải trong CCN khi chưa có hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung. Thu gom, đấu nối nước thải của các cơ sở trong CCN vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải tập trung.

Chủ đầu tư hạ tầng CCN phải phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về BVMT tổ chức thực hiện hoạt động BVMT; phối hợp kiểm tra, thanh tra về BVMT đối với các cơ sở trong CCN theo quy định của pháp luật. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cam kết BVMT đối với chủ dự án đầu tư, cơ sở khi đăng ký đầu tư vào CCN. Phát hiện kịp thời vi phạm pháp luật về BVMT của tổ chức, cá nhân và kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ đầu tư hạ tầng CCN có trách nhiệm ban hành quy chế về BVMT trong CCN phù hợp với yêu cầu về BVMT theo quy định của pháp luật. Lập báo cáo công tác BVMT của cụm gửi cơ quan chuyên môn về BVMT cấp tỉnh, cơ quan cấp giấy phép môi trường và UBND cấp huyện theo quy định.

Trước đó, theo Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, công tác BVMT trong các CCN phải thực hiện từ khâu lập quy hoạch xây dựng CCN. Cụ thể, quy hoạch các khu chức năng và loại hình sản xuất trong CCN phải bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất gây ô nhiễm với các loại hình sản xuất khác; thuận lợi cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. Quy hoạch xây dựng hạ tầng CCN phải có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật BVMT bảo đảm yêu cầu theo quy định. Diện tích cây xanh tối thiểu phải chiếm 10% tổng diện tích CCN.

Hạ tầng kỹ thuật BVMT CCN bao gồm: hệ thống thoát nước mưa; hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung; khu vực lưu giữ, xử lý chất thải rắn (nếu có).
 
MINH HỒNG (tổng hợp)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu