Công ty TNHH Thành Dũng phải quan trắc môi trường định kỳ 3 tháng/lần

THỨ TƯ, 01/09/2021 20:37:46

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Thành Dũng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ với tần suất 3 tháng/lần; bảo vệ môi trường trong khu vực...

UBND tỉnh cho phép Công ty TNHH Thành Dũng ở phường Long Xuyên (Kinh Môn) được xả nước thải vào nguồn nước mặt sông Kinh Môn theo phương thức tự chảy vào nguồn nước tiếp nhận, lưu lượng xả thải lớn nhất 300 m3/ngày đêm. Nồng độ các chất ô nhiễm của nước thải sau hệ thống xử lý và thải ra nguồn nước tiếp nhận phải nằm trong giới hạn cho phép theo quy định tại QCVN 40:2011/ BTNMT, QCVN 12:2015/ BTNMT và QCVN 14:2008/ BTNMT.

UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ với tần suất 3 tháng/lần; bảo vệ môi trường trong khu vực, bảo vệ chất lượng nước và hệ sinh thái của nguồn nước tiếp nhận nước thải; vận hành hệ thống xử lý nước thải thường xuyên, nước thải sau hệ thống xử lý trước khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận phải bảo đảm các thông số ô nhiễm và giới hạn nồng độ các chất ô nhiễm theo quy định. Công ty phải thực hiện nghiêm chế độ quan trắc, giám sát lưu lượng, chất lượng nước thải theo tần suất quan trắc và các thông số quan trắc theo quy định. Nếu có sự cố bất thường xảy ra trong quá trình xả nước thải mà gây ảnh hưởng xấu tới môi trường phải ngừng ngay xả thải và có trách nhiệm báo cáo cơ quan cấp phép và chính quyền địa phương để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu