Các công đoàn cơ sở ở Cẩm Giàng: Nhiều hoạt động vì môi trường

THỨ HAI, 09/12/2019 10:31:34

Năm 2019, các công đoàn cơ sở ở huyện Cẩm Giàng đã phối hợp tổ chức 17 cuộc mít tinh, 8 cuộc diễu hành vì môi trường, thu hút hơn 5.200 công nhân, viên chức, lao động.

Người lao động tại các công đoàn cơ sở đã khơi thông 77 cống rãnh, phát quang trên 200 cây xanh, trồng hơn 400 cây xanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong huyện.

Các công đoàn cơ sở treo 115 pa nô, áp phích; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phát 85 tin, bài tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý tài nguyên, chống kinh doanh động vật hoang dã trái phép...

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu