Bệnh viện Tâm thần Hải Dương: Quan trắc môi trường định kỳ chưa đầy đủ

THỨ SÁU, 27/10/2017 21:00:00

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương.

Kết quả kiểm tra cho thấy bệnh viện thực hiện việc quan trắc môi trường định kỳ chưa đúng với nội dung đề án bảo vệ môi trường được phê duyệt, quan trắc chưa đầy đủ vị trí. Mẫu nước thải sau hệ thống xử lý có 2 thông số vượt quy chuẩn môi trường cho phép. Bệnh viện chưa lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước xả thải.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu bệnh viện khẩn trương khắc phục các hạn chế nêu trên trước ngày 30.12.2017. Tổng lượng nước thải phát sinh tại Bệnh viện Tâm thần Hải Dương khoảng 40 m3/ngày đêm.
PV

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu