Công đoàn Viên chức tỉnh biểu dương 25 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

THỨ TƯ, 24/06/2020 15:46:26

Hằng năm, có hơn 95% số đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, hơn 98% số tập thể đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh (áo xanh) trao giấy khen cho cá nhân điển hình tiên tiến

 Sáng 24.6, Công đoàn Viên chức tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến và tổng kết 10 năm phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Công đoàn Viên chức tỉnh hiện có 50 công đoàn cơ sở với tổng số 4.348 đoàn viên công tác trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, đoàn thể của tỉnh. 5 năm qua, đoàn viên trong ngành luôn tích cực hưởng ứng các phòng trào thi đua như "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước", "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống các biểu hiện tiêu cực, phòng chống các tệ nạn xã hội", "Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh thực hiện văn hóa công sở", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"... Hằng năm, có hơn 95% số đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc, hơn 98% số tập thể đạt danh hiệu công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh khen thưởng 3 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn giai đoạn 2015-2020; 2 tập thể và 8 cá nhân "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu