Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ tăng

THỨ BA, 22/11/2022 15:30:00

Nguyên nhân do năm nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên công tác đào tạo, nâng cao tay nghề của các địa phương cũng như doanh nghiệp được tổ chức nhiều hơn.


Lao động qua đào tạo được doanh nghiệp ưu ái trong tuyển dụng   
Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ năm 2022 của Hải Dương ước đạt 31,5%, tăng hơn 3% so với năm 2021. Nguyên nhân do năm nay dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên công tác đào tạo, nâng cao tay nghề của các địa phương cũng như doanh nghiệp được tổ chức nhiều hơn. Việc nâng cao tay nghề cho người lao động cũng được các doanh nghiệp quan tâm để phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch bệnh…

Từ đầu năm đến giữa tháng 11, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh đã công nhận tốt nghiệp cho gần 27.000 người, trong đó trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên và trung cấp nghề chiếm tỷ lệ khá lớn với hơn 90%.
HM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu