Từ ngày 1.11: Thực hiện giờ làm việc mùa đông

THỨ BA, 24/10/2017 13:00:00

Từ ngày 1.11.2017-31.3.2018, giờ làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, buổi chiều từ 13giờ đến 16 giờ 30.

Đây là quy định về giờ làm việc mùa đông vừa được UBND tỉnh thông báo. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thống nhất giờ làm việc nêu trên.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu