Từ ngày 10.9, chính sách thu hút nhân tài mới của tỉnh có hiệu lực

THỨ NĂM, 12/09/2019 10:20:57

Từ ngày 10.9, quy định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ đi đào tạo sau đại học, thưởng phong học hàm, tặng danh hiệu đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh do UBND tỉnh ban hành có hiệu lực.

Quy định này sẽ thay thế cho quy định về chế độ thu hút, ưu đãi và sử dụng nhân tài của tỉnh ban hành năm 2005 và sửa đổi năm 2007.

Theo quy định, đối tượng được thu hút gồm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, dược sĩ chuyên khoa II, bác sĩ nội trú, giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh đoạt giải nhất các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, giải chính thức các kỳ thi học sinh giỏi khu vực, quốc tế. Huấn luyện viên đã đào tạo được vận động viên đoạt huy chương vàng ở các giải vô địch quốc gia, huy chương ở các giải vô địch quốc tế; người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao. Người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Phương thức thu hút gồm tiếp nhận trực tiếp bằng quyết định của cấp có thẩm quyền đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; đơn vị sự nghiệp công lập; Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở ngoài tỉnh. Tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật bằng hình thức xét tiếp nhận vào viên chức đối với người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao. Tuyển dụng không qua thi tuyển để trở thành công chức cấp xã đối với người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi ở trong nước hoặc đạt loại khá trở lên ở nước ngoài theo quy định. Thu hút thông qua xét tuyển đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại điều 2 Nghị định 140.

Mức thu hút, hỗ trợ bằng tiền một lần, cao nhất bằng 120 lần mức lương cơ sở; thấp nhất bằng 40 lần mức lương cơ sở. Đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại điều 2 Nghị định 140, đồng thời thuộc đối tượng quy định ở trên, sau khi được tuyển dụng, ngoài việc được hưởng theo chế độ quy định tại Nghị định 140 còn được hỗ trợ bằng tiền một lần tương ứng theo quy định ở trên. Các đối tượng thu hút nếu có nhu cầu, được ưu tiên mua, thuê nhà ở xã hội theo quy định của UBND tỉnh.

UBND tỉnh cũng quy định mức thưởng khi được phong học hàm, tặng danh hiệu, trong đó mức cao nhất bằng 120 lần mức lương cơ sở; thấp nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Mức hỗ trợ đi đào tạo sau đại học cao nhất bằng 100 lần mức lương cơ sở; thấp nhất bằng 80 lần mức lương cơ sở. 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu