Truy thu 135 triệu đồng đoàn phí và kinh phí công đoàn

THỨ HAI, 16/10/2017 09:10:00

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tiến hành truy thu tổng số tiền 135 triệu đồng do công đoàn 2 công ty nợ đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn.

Đây là số tiền công đoàn các công ty TNHH: Kuroda Kagaru Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Điền, Cẩm Giàng) và May xuất khẩu SSV (xã Hoàng Diệu, Gia Lộc) nợ đọng từ năm 2016 chưa quyết toán với Liên đoàn Lao động tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã hướng dẫn Công đoàn Công ty TNHH Kuroda Kagaru Việt Nam thiết lập chứng từ thu, chi, ghi các loại sổ sách theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu