Thực hiện giờ làm việc mùa đông từ ngày 1.11

THỨ SÁU, 15/10/2021 10:28:45

Theo thông báo của UBND tỉnh, giờ làm việc mùa đông được áp dụng từ ngày 1.11.2021 - 31.3.2022.

Trong mùa đông, giờ làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ  đến 16 giờ 30.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn thực hiện thống nhất thời gian làm việc nêu trên.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu