Phấn đấu lực lượng lao động phổ thông, giản đơn trong doanh nghiệp còn dưới 65%

THỨ HAI, 06/02/2023 15:00:50

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Hải Dương phấn đấu lực lượng lao động phổ thông, giản đơn trong doanh nghiệp còn dưới 65%.

Mục tiêu trên nêu trong Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 2.2 của UBND tỉnh thực hiện Đề án Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

Cũng theo kế hoạch này, đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo được cấp chứng chỉ đạt 33%; 20 - 25% số học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; quy mô tuyển sinh đại học và trên đại học của tỉnh đạt 25.000 sinh viên; ít nhất 85% số người học có việc làm hoặc có năng suất, thu nhập cao hơn sau đào tạo...

Để thực hiện mục tiêu nêu trên, kế hoạch đề ra 8 nội dung, nhiệm vụ cụ thể. Đó là phát triển thị trường lao động, tạo thị trường lao động trên môi trường số để gắn kết nhu cầu của doanh nghiệp trong tỉnh với nguồn cung lao động trong và ngoài tỉnh; cơ cấu lại nguồn nhân lực, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với quy hoạch phát triển tỉnh Hải Dương nhằm tận dụng tối đa các nguồn nhân lực phát triển; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp…
NINH TUÂN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu