Liên đoàn lao động Cẩm Giàng vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

THỨ HAI, 10/12/2018 10:46:59

Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định thành lập và tổ chức lễ ra mắt 4 công đoàn cơ sở với 255 đoàn viên.

Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định thành lập và tổ chức lễ ra mắt 4 công đoàn cơ sở (CĐCS) với 255 đoàn viên tại các Công ty: TNHH Vật liệu giày An Dương, TNHH Việt Hưng Hải Dương, TNHH Shin Young VN và Quỹ Tín dụng nhân dân Cẩm Hoàng; tăng 1 CĐCS so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Liên đoàn Lao động huyện cũng tiếp nhận CĐCS Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Các CĐCS đã kết nạp trên 300 đoàn viên mới. 

Như vậy đến nay, huyện Cẩm Giàng có 139 CĐCS, trong đó có 54 CĐCS khối kinh tế ngoài nhà nước; tổng số đoàn viên gần 10.600 người.
TUẤN SỸ

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu