​Lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp vẫn được hỗ trợ

THỨ HAI, 22/11/2021 14:20:00

Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã chi trả cho 340.651 người lao động được nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, đạt 100% số lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn 28.447 người lao động đang dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1.1.2020 đến hết ngày 30.9.2021 chưa được hưởng tiền hỗ trợ.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đề nghị người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian trên có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định về việc làm chưa nhận hỗ trợ thì kê khai thông tin (mẫu số 4 ban hành theo Quyết định 28) gửi về cơ quan BHXH gần nhất để được nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu