Hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi học nghề

THỨ HAI, 08/01/2018 10:20:26

Cục Việc làm, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có công văn phản hồi các doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ học nghề đối với người lao động (NLĐ) đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Điều kiện được hỗ trợ

Theo điều 55 Luật Việc làm thì NLĐ theo quy định tại khoản 1 điều 43 luật này đang đóng BHTN được hỗ trợ học nghề khi có đủ các điều kiện sau: Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng. Đã đóng BHTN từ đủ 9 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp: thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù; ra nước ngoài định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; chết.

Thời gian hỗ trợ không quá 6 tháng

Theo quy định tại khoản 1, điều 25 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12.3.2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN thì NLĐ đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại điều 55 Luật Việc làm có nhu cầu học nghề thì được hỗ trợ 1 lần để học 1 nghề tại cơ sở dạy nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề. Phương thức hỗ trợ kinh phí học nghề được thực hiện thông qua cơ sở dạy nghề. Điều 56 Luật Việc làm quy định thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng.

Theo khoản 1 điều 3 và điều4 của Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngày 24.12.2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với NLĐ tham gia BHTN thì mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ tham gia BHTN tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo từng tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề. Việc xác định nghề căn cứ vào Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Hồ sơ đề nghị

Khoản 1 điều 11 và khoản 1, 2, 3 điều 12 Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31.7.2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề thì phải nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề của NLĐ để xác định cụ thể nghề, thời gian học nghề, thời điểm bắt đầu học nghề, mức hỗ trợ học nghề, cơ sở đào tạo nghề để trình Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội quyết định về việc hỗ trợ học nghề cho NLĐ.
(Theo Báo Người lao động điện tử)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu