Công đoàn ngành xây dựng: Bảo đảm chế độ chính sách cho người lao động

THỨ HAI, 08/01/2018 15:02:26

Trong 5 năm qua (2012-2017), 100% số người lao động trong ngành xây dựng đã được ký hợp đồng lao động.

915 người được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Công đoàn ngành đã tham gia làm tốt công tác bảo hộ lao động như: đào tạo huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; cấp phương tiện bảo vệ cá nhân, bồi dưỡng độc hại cho người lao động với tổng số tiền từ 250.000- 500.000 đồng/người/năm; hằng năm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho từ 80 - 90% số công nhân, lao động tại các doanh nghiệp. Nhiều năm qua, trong ngành không xảy ra vụ tranh chấp lao động hay ngừng việc tập thể nào.

Công đoàn ngành xây dựng hiện quản lý 35 công đoàn cơ sở với 2.646 đoàn viên.
NT

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu