Cẩm Giàng: Tạo việc làm mới cho 2.120 lao động từ 18-50 tuổi

THỨ NĂM, 11/10/2018 08:50:41

​9 tháng đầu năm nay, huyện Cẩm Giàng đã tạo việc làm mới cho 2.120 lao động từ 18-50 tuổi, đạt hơn 81% kế hoạch năm.

Trong đó 30% số lao động tham gia sản xuất nông nghiệp, 40% làm việc trong các doanh nghiệp và 30% kinh doanh dịch vụ.

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện đã phối hợp tổ chức 7 lớp dạy nghề về kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, trồng rau sạch và may công nghiệp cho 245 lao động; phối hợp với 40 doanh nghiệp giới thiệu, tư vấn việc làm cho hàng trăm lao động. Huyện phấn đấu từ nay đến cuối năm tạo việc làm mới cho hơn 500 lao động tại địa phương.
ĐỨC TÂM

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu