Cẩm Giàng: Giải quyết việc làm vượt 36% kế hoạch

THỨ HAI, 13/11/2017 15:06:30

Từ đầu năm đến nay, huyện Cẩm Giàng tạo việc làm mới cho 3.789 người, vượt 36% kế hoạch.

Trong đó có 2.953 người làm việc trong nước, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; 845 người đi xuất khẩu lao động ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Huyện đã tích cực vận động, khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp tạo việc làm cho người lao động; tổ chức tư vấn việc làm phù hợp theo nhu cầu. Ngoài ra, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện cũng đã phối hợp với một số đoàn thể, doanh nghiệp mở 6 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn.
 
NGUYỄN THẢO

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu