Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác

THỨ NĂM, 16/06/2022 13:01:49

Sự kiện được tổ chức nhân dịp sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao giấy khen của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị

Sáng 16.6, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW ngày 18.5.2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị.

Các tập thể được khen thưởng là Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các chi bộ: Hội Cựu chiến binh tỉnh, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh, Chi cục Kiểm lâm thuộc Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thúy Hà tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị

Thời gian tới, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh sẽ kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Kết luận 01-KL/TW; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị...

Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu đã nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người và vấn đề xây dựng con người phát triển toàn diện gắn với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên".

Quang cảnh hội nghị

HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu