Liên kết sản xuất, tiêu thụ trong chăn nuôi còn nhiều hạn chế

THỨ BA, 12/10/2021 19:41:03

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số mô hình liên kết trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi.

Hiện có khoảng 30 cơ sở nuôi gia công cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đã có những mô hình, chuỗi liên kết trong chăn nuôi có hiệu quả như chuỗi thịt lợn, thịt gia cầm và trứng gia cầm.

Tuy nhiên, các mô hình vẫn còn nhiều bất cập như quy mô các chuỗi nhỏ, chỉ chiếm bình quân dưới 20% đối với sản phẩm thịt lợn, thịt gà; dưới 10% với sản phẩm trứng gia cầm. Hầu hết các liên kết chưa hoàn chỉnh, chưa gắn đến sản phẩm cuối cùng; phân phối lợi ích chưa phù hợp, người chăn nuôi vẫn là đối tượng hưởng lợi ích thấp nhất và rủi ro cao nhất. Một số doanh nghiệp đã tham gia chế biến sản phẩm chăn nuôi nhưng số lượng còn hạn chế, sản phẩm chế biến chưa đa dạng, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Một số mặt hàng chế biến được bày bán trong siêu thị như thịt mảnh (sử dụng tươi), sản phẩm ăn liền nhưng số lượng chưa nhiều và hạn chế về chủng loại. 
 
HUYỀN TRANG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu