Hải Dương thu ngân sách tăng 18%

THỨ HAI, 11/07/2022 14:30:30

6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt hơn 10.462 tỷ đồng, đạt 71% dự toán năm và tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.


Công ty TNHH Ford Việt Nam là doanh nghiệp đóng góp lớn cho ngân sách của tỉnh (ảnh tư liệu)

Thông tin trên được nêu trong Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2022; phương án điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII.

Theo báo cáo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm nay đạt hơn 10.462 tỷ đồng, đạt 71% dự toán năm và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2021. Trừ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết, lợi nhuận cổ tức được chia thì tổng thu là hơn 6.218 tỷ đồng, đạt 69% so với dự toán năm, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có 11/16 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán. Thu tiền sử dụng đất đạt hơn 2.817 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đạt hơn 2.075 tỷ đồng; thu từ khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh đạt hơn 1.764 tỷ đồng; thuế thu nhập cá nhân đạt 657,6 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường đạt 538,1 tỷ đồng...

5 khoản thu đạt thấp so với tiến độ dự toán là thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước Trung ương; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu từ hoa lợi công sản và quỹ đất công ích; thu từ cổ tức, lợi nhuận được chia.

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 7.153 tỷ đồng, đạt 46,1% dự toán năm, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo báo cáo, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022 là hơn 17.652 tỷ đồng, vượt 19% so với dự toán; dự kiến tổng chi ngân sách địa phương là hơn 18.562 tỷ đồng.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ triển khai dự toán ngân sách nhà nước gắn với mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế, UBND tỉnh đề nghị tập trung tổ chức thực hiện 2 nhóm giải pháp chủ yếu về tổ chức điều hành thu, chi ngân sách.

Báo cáo này cũng nêu rõ nguyên tắc điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 là giảm dự toán chi sự nghiệp môi trường ngân sách cấp huyện theo số kinh phí còn lại tại dự toán ngân sách cấp huyện từ ngày 1.6.2022 đến hết ngày 31.12.2022 đã bố trí cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; tăng tương ứng dự toán chi sự nghiệp môi trường ngân sách cấp tỉnh năm 2022 (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh). 

Phong Tuyết

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu