Hải Dương dự kiến không có khả năng giải ngân gần 1.017 tỷ đồng

THỨ NĂM, 08/12/2022 09:30:30

Thông tin trên nêu tại tờ trình của UBND tỉnh Hải Dương về việc đề nghị phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022.

>>> [Truyền hình trực tuyến] Phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII
>>> Nhiều dự án phải tạm dừng, giãn hoãn tiến độ, điều chỉnh nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện
>>> Cần thu hồi hơn 1.246 ha đất để thực hiện 438 dự án, công trình
>>>
Thêm gần 13,5 tỷ đồng/năm chi cho đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

>>> Hải Dương thu ngân sách ước đạt gần 19.315 tỷ đồng

Nội dung được trình tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra trong 2 ngày 7-8.12.

Theo nội dung tờ trình, tổng kế hoạch vốn ngân sách địa phương ngân sách cấp tỉnh năm 2022 là gần 1.890 tỷ đồng. Trong đó, vốn đã phân bổ chi tiết cho các dự án, nhiệm vụ cụ thể là gần 1.255 tỷ đồng, vốn chưa phân bổ chi tiết là 600,6 tỷ đồng do chưa đủ điều kiện bố trí vốn. 

UBND tỉnh cho biết phương án kế hoạch vốn năm 2022 không có khả năng giải ngân rất lớn, dự kiến vốn còn lại không có khả năng giải ngân là gần 1.017 tỷ đồng.

Để tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn trong năm 2022, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh giảm 100 tỷ đồng để cấp bổ sung vốn điều lệ Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương; cấp vốn chuẩn bị đầu tư cho 1 dự án là 0,9 tỷ đồng. Sau khi đã điều chỉnh, phân bổ 100,9 tỷ đồng nêu trên, số vốn còn lại không có khả năng giải ngân là khoảng 958 tỷ đồng, UBND tỉnh đề nghị cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023 khoảng 717,8 tỷ đồng. Đề nghị điều chỉnh giảm 10,1 tỷ đồng vốn bội chi ngân sách địa phương (vay lại ODA) của tiểu Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Hải Dương dư vốn để cấp cho Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP Hải Dương chưa bố trí đủ vốn.

UBND tỉnh đề nghị thu hồi, bổ sung tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022 là 240,3 tỷ đồng của 9 dự án không được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 sang năm 2023. Vốn thu hồi về ngân sách nhà nước đề nghị bổ sung vào tiết kiệm ngân sách tỉnh và chuyển nguồn sang năm 2023, phân bổ cho dự án đầu tư công.

Dự án Chống ngập úng và nuôi trồng thủy sản khu vực xã Hưng Đạo (Chí Linh) và Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đề nghị phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 số tiền 25,7 tỷ đồng. Dự án Đầu tư xây dựng khối nhà khám, hành chính, nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú của Bệnh viện Phụ sản Hải Dương được đề nghị điều chỉnh cơ cấu vốn để cân đối nguồn vốn năm 2023 được thuận (không thay đổi về vốn).

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu