Đề nghị hủy bỏ 51 dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện

THỨ HAI, 28/11/2022 18:00:40

Đó là đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.


Đồng chí 
Khổng Quốc Tuân, Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND phát biểu tại buổi  làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Chiều 28.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026.
       
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở TNMT đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 của ngành; kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của cấp huyện; đề nghị chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án, công trình năm 2023 trên địa bàn tỉnh và báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Sở TNMT giải trình, làm rõ một số nội dung Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh yêu cầu liên quan đến kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất đạt thấp, rà soát một số loại đất cụ thể, danh mục dự án thu hồi, căn cứ đưa dự án, công trình đề xuất thực hiện trong năm 2023…       

Năm 2022, Sở TNMT đã tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cho 8 tổ chức thuê đất với diện tích hơn 142 ha, ký và ký lại hợp đồng thuê đất cho 38 tổ chức với diện tích 82,19 ha, bàn giao đất cho 26 tổ chức với tổng diện tích 80,12 ha; ước đến hết năm 2022, sở tham mưu cho tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 30 dự án, thẩm định tờ khai nộp phí bảo vệ  môi trường đối với nước thải của 400 cơ sở.

Năm 2022, toàn tỉnh có 1.900 dự án, công trình được phê duyệt với tổng diện tích hơn 10.865 ha. Ước hết năm nay sẽ thực hiện được 589 công trình, dự án với tổng diện tích hơn 2.751 ha, đạt 31% tổng số công trình, dự án và đạt 25,3% diện tích theo kế hoạch được duyệt. Sở TNMT đề nghị hủy bỏ 51 dự án, công trình đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng chưa thực hiện.
       
Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Khổng Quốc Tuân, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Sở TNMT rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý của các dự án, công trình đề nghị thu hồi đất thực hiện trong năm 2023. Cần làm rõ căn cứ gia hạn đối với một số dự án dân cư, đô thị. Hạn chế tối đa việc phát triển các dự án dân cư, đô thị nhỏ lẻ, ưu tiên quỹ đất cho thực hiện dự án lớn…

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu