5 đơn vị tham gia mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

THỨ HAI, 13/09/2021 08:24:35

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lựa chọn 5 HTX trong tỉnh tham gia Đề án "Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025".


Mô hình của HTX Nông nghiệp sạch Nam Vũ là 1 trong 5 HTX được lựa chọn tham gia đề án
Đó là các HTX: Sản xuất và thương mại thủy sản Xuyên Việt (xã Hồng Hưng, Gia Lộc), Dịch vụ nông nghiệp Mộ Trạch (xã Tân Hồng, Bình Giang), Nông nghiệp sạch Nam Vũ (xã Liên Mạc, Thanh Hà), Dịch vụ nông nghiệp Cẩm Văn (Cẩm Giàng) và Dịch vụ nông nghiệp An Thanh (Tứ Kỳ).

5 HTX trên đều đạt loại khá trở lên; có hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả và có lãi liên tục trong nhiều năm. Sản xuất sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng xuất khẩu, liên kết với doanh nghiệp, tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng khoa học-công nghệ cao, gắn với tăng trưởng xanh. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Đây cũng là cơ sở để các địa phương xây dựng phương án nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2026 - 2030.
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu