Bình Giang thu ngân sách ước vượt gần 70% kế hoạch

THỨ BẢY, 18/12/2021 09:37:21

Năm 2021, thu ngân sách nhà nước của huyện Bình Giang ước đạt hơn 929,3 tỷ đồng, gấp hơn 3,8 lần kế hoạch tỉnh giao, vượt gần 70% kế hoạch huyện phấn đấu, tăng 75% so với cùng kỳ năm 2020.

Nếu trừ tiền sử dụng đất, thu ngân sách của huyện cũng vượt 33% kế hoạch tỉnh giao, vượt 26% kế hoạch huyện phấn đấu.

Tất cả các chỉ tiêu thu đều đạt và vượt kế hoạch. Một số khoản thu đạt cao như thu từ tiền sử dụng đất, thu thuế ngoài quốc doanh, thuế thu nhập cá nhân... Riêng thu tiền sử dụng đất vượt 79% kế hoạch của huyện.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình đã triển khai nhiều giải pháp bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí, quản lý có hiệu quả các khoản thu mới phát sinh. Đơn vị đã đẩy mạnh triển khai thanh toán thuế điện tử, ứng dụng quản lý nợ thuế theo phương thức điện tử, đôn đốc và thu hồi nợ thuế...

HN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu