BIDV Bắc Hải Dương: Phục vụ khách hàng với những giá trị tốt nhất

THỨ TƯ, 25/01/2023 12:04:04

Năm 2022, với sự điều hành linh hoạt của Ban lãnh đạo BIDV Bắc Hải Dương cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên, hoạt động kinh doanh của chi nhánh tăng trưởng khá, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.


Trụ sở BIDV Bắc Hải Dương, số 206 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0220.3883441
 
Kết thúc năm 2022, BIDV Bắc Hải Dương đạt quy mô huy động vốn 6.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,5% so với cuối năm 2021, vượt 16,4% kế hoạch. Huy động vốn dân cư chiếm tỷ trọng lớn với 5.050 tỷ đồng, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế, định chế tài chính 950 tỷ đồng. Quy mô tín dụng BIDV Bắc Hải Dương đạt 5.890 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cuối năm 2021, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng tín dụng. Dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 4.125 tỷ đồng, dư nợ tín dụng phục vụ doanh nghiệp đạt 1.765 tỷ đồng. Trong cơ cấu tín dụng, dư nợ cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 2.150 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cuối năm 2021; dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 950 tỷ đồng, tăng 10%; dư nợ cho vay phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ đạt 515 tỷ đồng, tăng 6,2%.

BIDV Bắc Hải Dương luôn là bạn đồng hành cùng khách hàng, sẵn sàng tiếp sức, hỗ trợ để doanh nghiệp và người dân phục hồi, phát triển kinh tế sau những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Chi nhánh đã thực hiện tốt nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu vốn, tập trung dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cũng như nhiều lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng. Chi nhánh cũng là đơn vị có dư nợ hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ lớn nhất trên toàn tỉnh, doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất 376 tỷ đồng.
 

BIDV Bắc Hải Dương trong một số hoạt động vì cộng đồng

Tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát chất lượng tín dụng. Với việc nâng cao chất lượng thẩm định, đánh giá khách hàng, thực hiện giải ngân vốn vay theo đúng quy định, thường xuyên giám sát tình trạng sử dụng vốn vay của khách hàng, tích cực bám sát, đôn đốc khách hàng để thu hồi nợ, lãi, chất lượng tín dụng của BIDV Bắc Hải Dương luôn được kiểm soát ở mức thấp hơn so với hệ thống BIDV và địa bàn tỉnh Hải Dương. Nợ xấu chiếm 0,02% tổng dư nợ, nợ nhóm 2 chiếm 0,1% tổng dư nợ. 

BIDV Bắc Hải Dương không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, nỗ lực mang đến những giá trị tốt nhất cho hơn 70.000 khách hàng hiện tại. Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt, chi nhánh đã thực hiện miễn phí giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử, đồng thời tăng cường tiếp thị, phát triển các sản phẩm, dịch vụ như SmartBanking, IBank, dịch vụ thanh toán hóa đơn, thanh toán tiền điện, nước, dịch vụ thẻ… Qua đó mang lại nhiều tiện ích, nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Tính riêng ứng dụng ngân hàng số SmartBanking, chi nhánh có hơn 39.000 khách hàng đã và đang sử dụng, tăng 55,2% so với cuối năm 2021.
 
BIDV Bắc Hải Dương hiện có hơn 70.000 khách hàng đang giao dịch

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, chi nhánh đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội. Trong năm 2022, BIDV Bắc Hải Dương đã dành gần 500 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 của TP Chí Linh, ủng hộ Quỹ Khuyến học thành phố và các trường học trên địa bàn, xây dựng 3 căn nhà “đại đoàn kết” cho người nghèo... 

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2022, tập thể cán bộ, nhân viên BIDV Bắc Hải Dương tự hào đã và đang khẳng định sự phát triển bền vững của một trong những thương hiệu ngân hàng lớn. Năm 2023, BIDV Bắc Hải Dương phấn đấu huy động vốn cuối kỳ đạt 6.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng cuối kỳ 6.700 tỷ đồng, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng với mục tiêu tỷ lệ nợ xấu chiếm dưới 0,1%, tỷ lệ nợ nhóm 2 chiếm dưới 0,2% tổng dư nợ.
 
Giám đốc: NGUYỄN QUANG TRUNG
 
Thông tin mạng lưới chi nhánh

- Phòng giao dịch Sao Đỏ

Số 12 Nguyễn Thái Học, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương

+ Điện thoại: 0220.3586144

- Phòng giao dịch Phả Lại

Số 230 Lê Thánh Tông, phường Phả Lại, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương

+ Điện thoại: 0220.3582974

- Phòng giao dịch Hoàng Tân

Khu dân cư Đại Tân, phường Hoàng Tân, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương

+ Điện thoại: 0220.3591333

- Phòng giao dịch Kinh Môn

Khu dân cư Tây Sơn, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

+ Điện thoại: 0220.3828222

- Phòng giao dịch Tân Dân

Khu dân cư Tư Giang, phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

+ Điện thoại: 0220.3888889

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu