14 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán

THỨ BA, 30/11/2021 16:02:24

Tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2021 ước đạt hơn 19.290 tỷ đồng, vượt 48% dự toán, có 14/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm.


Quang cảnh buổi làm việc

Sáng 30.11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Tài chính để nghe các báo cáo về quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 và tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2022-2024; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; tờ trình về quy định hệ thống định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2023-2025.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách toàn tỉnh năm 2021 ước đạt hơn 19.290 tỷ đồng, vượt 48% dự toán (có 14/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán đầu năm); tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 ước đạt hơn 22.133 tỷ đồng, chủ yếu tăng chi do kinh phí chuyển nguồn từ năm 2020 sang và tăng thu tiền sử dụng đất, tăng thu thường xuyên, kinh phí ngân sách trung ương bổ sung...

Dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 địa phương được hưởng hơn 11.283 tỷ đồng; chi ngân sách sau cân đối đạt hơn 11.283 tỷ đồng. Để giảm bớt khó khăn cho ngân sách tỉnh, Trung ương bổ sung ngân sách tỉnh hơn 4.029 tỷ đồng, bội chi ngân sách hơn 209 tỷ đồng. Về phương án phân bổ chi ngân sách phải bảo đảm đủ chế độ chính sách con người, các hoạt động thường xuyên của tỉnh, chủ động bố trí hơn 598 tỷ đồng để dự chi cho các đề án, chương trình...

Phát biểu kết luận, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trịnh Thuý Nga đề nghị Sở Tài chính hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết; rà soát kỹ các nội dung cần điều chỉnh... Về phân định nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh cần thực hiện trong năm 2022, sau đó tiếp tục chỉnh sửa để phù hợp với giai đoạn 2023-2025...

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu