Hải Dương: Nhiều khoản thu ngân sách đạt thấp

THỨ NĂM, 02/07/2020 08:50:34

Hết 6 tháng, tổng thu nội địa của tỉnh giảm 18,1% so với cùng kỳ. Có tới 10 khoản thu đạt thấp, trong đó có những khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách.

Hết 6 tháng, tổng thu nội địa của tỉnh đạt 6.285 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 18,1% so với cùng kỳ. Có tới 10 khoản thu đạt thấp, trong đó có những khoản thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách như thu từ khu vực doanh nghiệp (DN) nhà nước trung ương đạt 399 tỷ đồng (bằng 35,3% dự toán, giảm 3,4%), thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài mới đạt 1.440 tỷ đồng (bằng 31,2% dự toán, giảm tới 37,2%), thu từ khu vực DN ngoài quốc doanh đạt 910 tỷ đồng (bằng 30,3% dự toán, giảm 31,1%)...

Theo đánh giá của Cục Thuế tỉnh, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN, hộ kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nhiều DN được gia hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Đặc biệt, sản lượng tiêu thụ của Công ty TNHH Ford Việt Nam đạt thấp dẫn đến số nộp của DN này chỉ đạt 505 tỷ đồng, bằng 41% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, các nhà thầu dự án Nhiệt điện BOT Hải Dương gặp khó khăn tại Trung Quốc, không được thanh toán theo tiến độ từ tháng 2.2020 nên chỉ nộp được 55 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ cũng ảnh hưởng đến thu ngân sách những tháng đầu năm.

VỊ THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu