Xây dựng điểm đón tiếp đầu tuyến du lịch sinh thái sông Hương

THỨ BẢY, 09/06/2018 14:01:38

UBND tỉnh đã quyết định đầu tư xây dựng điểm đón tiếp đầu tuyến thuộc công trình hạ tầng du lịch sinh thái sông Hương (Thanh Hà).

Địa điểm xây dựng tại xã Cẩm Chế. Các hạng mục xây dựng bao gồm san nền diện tích trên 13.534 m2, kè đá 130 m bờ sông, xây dựng trên 487 m đường vào điểm đón tiếp, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh và xây dựng nút giao đấu nối đường giao thông của dự án với đường tỉnh lộ 390.

Tổng vốn đầu tư xây dựng công trình trên 39,7 tỷ đồng, được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh. Trong đó trên 19,7 tỷ đồng chi phí xây dựng, trên 14,3 tỷ đồng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, trên 3,2 tỷ đồng chi phí tư vấn xây dựng... 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu