Tỷ lệ đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt gần 24%

THỨ NĂM, 06/12/2018 14:29:21

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, số DN đăng ký thành lập qua mạng chiếm 23,6%.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 1.460 doanh nghiệp (DN) mới thành lập, với tổng vốn đăng ký 9.918 tỷ đồng (tăng 3,4% số DN và tăng 37,6% vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2017). Trong đó, số DN đăng ký thành lập qua mạng chiếm 23,6%. Toàn tỉnh có 228 DN giải thể và gần 400 DN tạm ngừng hoạt động, đều tăng. 

Đến nay, toàn tỉnh có 12.709 DN. Tại Hải Dương, bình quân cứ 138 người dân có 1 DN. Hầu hết các DN trong tỉnh là DN siêu nhỏ và nhỏ.
LN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu