Tứ Kỳ khắc phục lúa, rau màu bị ngập úng

THỨ SÁU, 03/08/2018 10:35:51

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tứ Kỳ, đến nay hầu hết các diện tích lúa mùa bị chết và ảnh hưởng do ngập úng trên địa bàn huyện đã cơ bản được khắc phục.

Trước đó, toàn huyện có 1.388 ha lúa mùa và rau màu bị ngập úng do mưa bão. Trong đó, 932 ha bị chết phải gieo trồng lại, số còn lại bị thiệt hại từ 30-70%. Một số xã có diện tích bị thiệt hại lớn như Tiên Động (338,6 ha), Nguyên Giáp (306,5ha), Hà Kỳ (152,7 ha), Quang Trung (130 ha)...

Huyện Tứ Kỳ đã chỉ đạo các địa phương có diện tích lúa bị thiệt hại khẩn trương gieo mạ sân để cấy lại với phương châm nước rút tới đâu, cấy ngay tới đó. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các HTX Dịch vụ nông nghiệp vận động các hộ chưa khắc phục được diện tích lúa chết chuyển sang trồng các loại cây rau màu, không để ruộng hoang; hướng dẫn nông dân tập trung chăm bón, bảo vệ lúa... 

Tuy nhiên đến nay, toàn huyện vẫn còn khoảng 150 ha đất lúa bị bỏ hoang, chiếm hơn 2% diện tích.
TRẦN YẾN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu