Tứ Kỳ: Diện tích đất bỏ hoang giảm một nửa

THỨ SÁU, 23/03/2018 10:48:02

Vụ chiêm xuân năm nay, toàn huyện Tứ Kỳ có 86,1 ha đất bỏ hoang (giảm một nửa so với vụ chiêm xuân năm ngoái), trong đó 19,3 ha đất công điền và 66,8 ha đất 03.

Các xã vẫn còn nhiều đất bỏ hoang lớn là Minh Đức (15,8 ha), Văn Tố (11 ha), Tiên Động (9,3 ha)...

Diện tích đất bỏ hoang của huyện giảm do các địa phương tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng; vận động, hỗ trợ nông dân và nhiều đoàn thể tại các địa phương đứng ra nhận ruộng cấy lúa...
THẢO NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu