Tứ Kỳ: 3 cơ sở tôn giáo đầu tiên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

THỨ NĂM, 05/04/2018 09:07:13

Nhà thờ Kiều Long, các chùa Linh Khánh, Thanh Bình đều ở xã Hà Thanh là 3 cơ sở tôn giáo đầu tiên ở huyện Tứ Kỳ được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các cơ sở này cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất.

Huyện Tứ Kỳ có 110 trong tổng số 114 cơ sở tôn giáo hợp pháp đề nghị lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, 105 cơ sở đã đo đạc xong, 5 cơ sở còn lại có tranh chấp về đất đai, chưa lập được hồ sơ. Đơn vị tư vấn của tỉnh hiện đã hoàn thiện hồ sơ của 44 cơ sở tôn giáo; đang phối hợp lập hồ sơ giao đất bổ sung cho 35 cơ sở tôn giáo khác...
TRẦN YẾN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu