TP Hải Dương: Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp đạt khoảng 90%

THỨ NĂM, 06/02/2020 15:31:38

TP Hải Dương có 6 cụm công nghiệp (CCN) là Cẩm Thượng, Việt Hòa, Tây Ngô Quyền, Ba Hàng, Ngọc Sơn và Thạch Khôi - Gia Xuyên.

Theo Phòng Kinh tế thành phố, đến nay, tỷ lệ lấp đầy trung bình của 6 CCN đạt khoảng 90% diện tích quy hoạch. Phần lớn các doanh nghiệp thuê đất trong CCN đã hoạt động ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ tương đối lớn, mặt hàng sản xuất đa dạng. Tuy nhiên, ngoài CCN Cẩm Thượng, các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, đường giao thông, cấp thoát nước, thông tin liên lạc của các CCN khác chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Các công trình thu gom, xử lý nước thải, chất thải chưa được đầu tư xây dựng nên nước thải của doanh nghiệp trong CCN vẫn xả vào nguồn tiếp nhận chung của thành phố. Nguyên nhân do khó khăn về kinh phí và CCN phần lớn không có chủ đầu tư hạ tầng.
 
MINH HỒNG

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu