Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo chậm

THỨ SÁU, 22/06/2018 16:06:02

Đến hết ngày 21.6, toàn tỉnh mới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 225 trong tổng số 1.089 cơ sở tôn giáo cần cấp giấy chứng nhận, đạt 20,7%.

Nguyên nhân do các cơ quan chuyên môn gặp khó khăn trong việc xác định nguồn gốc đất, mốc giới đất với các chủ sử dụng đất liền kề, đất còn tranh chấp hoặc thiếu hồ sơ pháp lý cần thiết...

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, ban hộ tự, người đại diện hợp pháp của các cơ sở tôn giáo thực hiện tốt việc kê khai, đăng ký, lập hồ sơ đất đai; rà soát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu