Thượng Quận, Bạch Đằng: Cần trên 38,3 tỷ đồng để hoàn thành nông thôn mới nâng cao

THỨ TƯ, 11/09/2019 09:02:54

Năm 2019, huyện Kinh Môn có 2 xã Thượng Quận và Bạch Đằng đăng ký xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Đến nay, xã Bạch Đằng đã hoàn thành 15 trong tổng số 18 tiêu chí, xã Thượng Quận hoàn thành 13 tiêu chí.

Để hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, các xã trên cần khoảng 38,3 tỷ đồng. Trong đó, xã Thượng Quận cần 24 tỷ đồng để hoàn thành tiêu chí giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường và thông tin, truyền thông. Xã Bạch Đằng cần 14,3 tỷ đồng để hoàn thành tiêu chí giao thông, điện và môi trường.

Ngoài việc các xã tự cân đối, bố trí nguồn kinh phí thực hiện các tiêu chí còn thiếu, huyện Kinh Môn đã hỗ trợ mỗi xã 5 tỷ đồng.
 
NGỌC THỦY

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu