Thanh Miện: Lúa Bắc thơm số 7 năng suất cao

THỨ SÁU, 08/06/2018 15:15:13

Vụ chiêm xuân năm nay, năng suất lúa Bắc thơm số 7 của huyện Thanh Miện đạt 64 tạ/ha, cao hơn vụ trước 4 tạ/ha.

Nguyên nhân do thời tiết thuận lợi nên lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh. Bên cạnh đó, các xã đều quy vùng sản xuất tập trung diện tích từ 10-30 ha nên thuận lợi cho việc gieo cấy và chăm bón. Hiện nông dân bán thóc tươi ngay tại ruộng với giá 50.000 đồng/10 kg. 

Vụ này, Thanh Miện gieo cấy hơn 4.000 ha lúa Bắc thơm số 7, chiếm khoảng 60% diện tích lúa cả vụ. Huyện đang hoàn tất các thủ tục để xây dựng nhãn hiệu tập thể cho gạo Bắc thơm số 7.
TRẦN HIỀN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu