Quản lý chồng chéo đất rừng ở Kinh Môn

THỨ NĂM, 08/04/2021 09:49:22

Thị xã Kinh Môn hiện có 1.175 ha rừng, gồm 279,2 ha rừng đặc dụng, 523,5 ha rừng phòng hộ, còn lại là rừng sản xuất.


Trên địa bàn thị xã Kinh Môn đang xảy ra tình trạng quản lý chồng chéo đất rừng

Theo UBND thị xã Kinh Môn, trên địa bàn thị xã đang xảy ra tình trạng quản lý chồng chéo đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ giữa địa phương và Trạm Quản lý rừng Kinh Môn; đất nông nghiệp, đường giao thông và đất thổ cư của người dân với địa phương. Cụ thể, xã Lê Ninh có gần 12,2 ha rừng bị chồng chéo, phường Tân Dân trên 4,7 ha và xã Hiệp Hòa gần 1,3 ha.

Để quản lý đất rừng hiệu quả, thị xã đã đề nghị cấp có thẩm quyền kiểm kê, đo đạc diện tích, xác định mốc giới, cắm mốc 3 loại rừng rõ ràng, sát thực tế, tránh chồng chéo.

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu