Phường Thái Học phấn đấu thu nhập 122 triệu đồng/người vào năm 2025

THỨ BA, 26/05/2020 23:20:05

Phường Thái Học phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 122 triệu đồng, tăng 56% so với hiện nay.

Phường Thái Học (Chí Linh) phấn đấu đến năm 2025, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp chiếm 44,5% trong cơ cấu kinh tế, thương mại và dịch vụ chiếm 40,5% và tỷ trọng nông nghiệp giảm từ 20,5% xuống còn 15%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 122 triệu đồng, tăng 56% so với hiện nay.

Để đạt mục tiêu trên, phường sẽ xây dựng các trung tâm dịch vụ, thương mại ở các phố Thiên, Lạc Sơn, Ninh Chấp, Đồng Đỗ; phát triển đa dạng các nghề cơ khí, mộc dân dụng, may mặc, vận tải, xây dựng... Ngoài ra, phường còn tăng cường liên kết đào tạo và xuất khẩu lao động, hỗ trợ người dân tìm việc làm tại các doanh nghiệp ở các khu vực lân cận.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu