Phân bổ vốn cho dự án xây dựng tượng đài Tiếng sấm đường 5

THỨ NĂM, 05/09/2019 16:03:24

UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 2,9 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2019 để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư 5 dự án.

UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết hơn 2,9 tỷ đồng vốn đầu tư công trong nguồn cân đối ngân sách địa phương năm 2019 thuộc ngân sách tỉnh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh để thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư 5 dự án do đơn vị này làm chủ đầu tư. Đó là dự án xây dựng đoạn đường kết nối đường tỉnh 398B Hải Dương với đường tỉnh 345 Quảng Ninh; xây dựng đoạn đường kết nối quốc lộ 38 qua Cẩm Giàng với đường huyện 31 của tỉnh Hưng Yên; xây dựng đoạn đường từ cầu Triều đến đường tỉnh 389 thuộc địa bàn huyện Kinh Môn; xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc và xây dựng tượng đài Tiếng sấm đường 5.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh căn cứ kế hoạch vốn phân bổ chi tiết, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án, thực hiện giải ngân 100% kế hoạch vốn thanh toán trong năm 2019.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu