Phân bổ hơn 1.479 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2018

THỨ NĂM, 11/01/2018 20:00:27

Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI, tổng vốn đầu tư công nguồn trong cân đối ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh là 1.479,63 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách cấp tỉnh được phân bổ trên 660,2 tỷ đồng, còn lại phân bổ về ngân sách cấp huyện và cấp xã.

Nguồn ngân sách cấp tỉnh sẽ dành hơn 549,266 tỷ đồng để thực hiện đầu tư 81 dự án, trong đó có 20 dự án khởi công mới, 25 dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018, còn lại là các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2017 về trước và các dự án đầu tư chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Ngoài ra, ngân sách tỉnh cũng dành 72 tỷ đồng để hỗ trợ cho các dự án của các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới; 35 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-2020.
LAN NGUYỄN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu