Ninh Giang: Đề nghị tỉnh hỗ trợ 9,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

THỨ BA, 08/09/2020 08:12:26

UBND huyện Ninh Giang đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ một số xã để tiếp tục xây dựng công trình đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí.

UBND huyện Ninh Giang đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 9,5 tỷ đồng cho một số xã để tiếp tục xây dựng công trình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và nâng cao chất lượng các tiêu chí ở những xã đã được công nhận đạt chuẩn.

Trong đó, các xã Vạn Phúc, Đông Xuyên, Hồng Phúc, Hiệp Lực được đề nghị hỗ trợ 1,2 tỷ đồng/xã; riêng xã Ứng Hòe được đề nghị hỗ trợ 800 triệu đồng để xây dựng mương tưới nước và đường nội đồng. Xã Vạn Phúc còn được đề nghị hỗ trợ 1,5 tỷ đồng xây trường mầm non của xã.

Huyện Ninh Giang phấn đấu đạt huyện NTM trong năm nay. Huyện còn 3 xã chưa đạt chuẩn NTM là Đông Xuyên, Vạn Phúc và Kiến Quốc. 

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu